K-SISTEMIAgencija za administrativnu podršku, poslovno savjetovanje i marketing

Majevičkih brigada kv. 52 br 24

76311 Novi Dvorovi – Bijeljina

email: info@ksistemi.com

telefon: +38765919716