Licence za međunarodni prevoz robe

Agencija K-SISTEMI pruža punu uslugu za pribavljanje

LICENCE ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE

  • pribavljanje potrebne dokumentacije
  • kompletiranje zahtjeva
  • plaćanje taksi

info@ksistemi.com

00 387 65 91 97 16