Kakvu saradnju nude K-sistemi u sferi poslovanja privrednih subjekata?
  • Osnivanje i registracija privrednih društava i preduzetničkih radnji u okviru K-sistema traži vrlo malo vašeg vremena. Obuhvaćeni su svi koraci osnivanja i registracije koji se završavaju potpisivanjem ugovora o otvaranju tekućeg računa za firmu. Ne morate da brinete o pribavljanju prateće dokumentacije, popunjavanju zahtjeva i obrazaca niti o nabavci pečata.
  • Statusne promjene i sve ostale promjene u poslovanju privrednog subjekta se u okviru K-sistema završavaju brzo i lako. Mijenjate adresu na kojoj poslujete? Dodajete novu djelatnost u poslu? Novi direktor ili vlasnik? Osnivate ili ukidate poslovnu jedinicu? Prepustite K-sistemima da se brinu o vašem poslu!
  • Ugovori u poslovanju firme su ključ! K-sistemi prate poslovanje firme kroz saradnju i pomoć kod kreiranja svih tipova ugovora koji prate poslovanje. Neka riječ ne bude u vazduhu, stavite je na papir!
  • Uredite radne odnose sa K-sistemima! Kako zaposliti stranca? Kako sistematizovati radno mjesto? Koju varijantu radnog angažmana koristiti? Kako mijenjati uslove rada? Ko ima pravo na otpremninu? Koliko otpremnina iznosi prema Zakonu o radu a koliko prema Pravilniku o radu poslodavca? Kako sačiniti aneks u skladu sa Zakonom o radu? Koja su prava zaposlenog a koja poslodavca? Odgovore nađite sa K-sistemima!
  • Pravilnici u poslovanju su neophodan uslov! Da li je vašoj firmi potreban pravilnik i u kojim sferama poslovanja? Da li je potrebna odluka direktora i kada? Ne dopustite da vaš posao guši papirologija! K-sistemi uređuju vaše poslovanje!
  • Stekli ste nekretninu ili je želite prodati u okviru vaše firme? Kakva je procedura i šta je potrebno? K-sistemi rješavaju sva vaša pitanja!
  • Službeno vozilo vaše firme je oštećeno u saobraćajnom udesu? Osigurana imovina vaše firme je uništena? Kako dalje? Kako naplatiti štetu? Procedura naknade štete u okviru K-sistema obuhvata pomoć i saradnju sa osiguravajućim kućama i vještacima.  
  • Naplata potraživanja je težak i zamoran posao! Kako vi naplaćujete svoja potraživanja? Šta ako dužnik nema imovinu? K-sistemi pružaju saradnju i podršku povjeriocu kod naplate svojih potraživanja!
  • Trebate stručnu pomoć oko pripreme tenderske dokumentacije? Nije Vam jasno šta se od Vas traži u tenderu, nemate vremena da pripremite sve dokumente ili jednostavno ne želite da se bavite tehničkim dijelom tendera, K-sistemi su vaša puna tehnička podrška.