K-SISTEMI
Suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku RS iz 2020. godine daje mogućnost svakome ko smatra da o njegovim pravima nije odlučeno u razumnom roku da pokrene zahtjev za ubrzanje postupka ili da podigne tužbu za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Odredbe Zakona o radu koje poslodavci moraju znati

Novačnom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 12.000 KM kazniće se za prekršaj poslodavac ako radniku ne omogući da koristi dnevni, sedmični i godišnji odmor.

Ako radnik ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je spriječen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se radnik i poslodavac drugačije dogovore.

Akt o sistematizaciji je akt kojim se utvrđuju unutrašnja organizacija, radna mjesta, opis poslova, te posebni uslovi neophodni za zasnivanje radnog odnosa, kao što su vještine i radno iskustvo, vrsta i stepen stručne spreme, odnosno nivoi obrazovanja i zanimanja potrebnih za obavljanje sistematizovanih radnih mjesta i drugo.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 12.000 konvertibilnih maraka kazniće se za prekršaj poslodavac ako ne donese i ne objavi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 12.000 konvertibilnih maraka kazniće se za prekršaj poslodavac ako odbije da radniku vrati radnu knjižicu i da u radnu knjižicu upiše radni staž. Poslodavac ne može zadržati radnu knjižicu radnika ni u slučaju ako prema radniku ima bilo kakvo potraživanje, niti može u radnu knjižicu upisivati bilo kakve druge podatke osim vremena koje je radnik proveo u radnom odnosu kod njega.

Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM kazniće se za prekršaj lice zatečeno na radu kod poslodavca koje odbije da na zahtjev inspektora rada pruži podatke o svom identitetu.

Obaveza za poslodavca propisana Zakonom o radu: Pravilnik o radu donosi nadležni organ poslodavca određen statutom, odnosno drugim internim aktom i lice koje samostalno obavlja preduzetničku djelatnost, ako zapošljava više od 15 radnika.

Neka od pitanja iz oblasti autoosiguranja

Imali ste saobraćajnu nezgodu i podnijeli ste zahtjev za naknadu štete?

Osiguravajuće društvo je dužno da Vaš zahtjev riješi u roku od 30 dana od dana dostavljanja sve potrebne dokumentacije, a najduže u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom (do 500KM), vozači mogu da popune Evropski izvještaj i da naplate štetu od osiguravajućeg društva. Bitno je da uz pravilno popunjen obrazac Evropskog izvještaja (koji moraju potpisati), FOTOGRAFIŠU mjesto nezgode. Savjet je da fotografišu iz više uglova.

Saobraćajna nezgoda i evropski izvještaj

Društvo za osiguranje dužno je osiguraniku, uz polisu osiguranja od autoodgovornosti, uručiti obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.

Dakle, ukoliko uz polisu prilikom osiguravanja Vašeg vozila, ne dobijete i obrazac evropskog izvještaja, tražite da Vam daju.

Kakvu saradnju nude K-sistemi u sferi poslovanja privrednih subjekata?
  • Osnivanje i registracija privrednih društava i preduzetničkih radnji u okviru K-sistema traži vrlo malo vašeg vremena. Obuhvaćeni su svi koraci osnivanja i registracije koji se završavaju potpisivanjem ugovora o otvaranju tekućeg računa za firmu. Ne morate da brinete o pribavljanju prateće dokumentacije, popunjavanju zahtjeva i obrazaca niti o nabavci pečata.
  • Statusne promjene i sve ostale promjene u poslovanju privrednog subjekta se u okviru K-sistema završavaju brzo i lako. Mijenjate adresu na kojoj poslujete? Dodajete novu djelatnost u poslu? Novi direktor ili vlasnik? Osnivate ili ukidate poslovnu jedinicu? Prepustite K-sistemima da se brinu o vašem poslu!
  • Ugovori u poslovanju firme su ključ! K-sistemi prate poslovanje firme kroz saradnju i pomoć kod kreiranja svih tipova ugovora koji prate poslovanje. Neka riječ ne bude u vazduhu, stavite je na papir!
  • Uredite radne odnose sa K-sistemima! Kako zaposliti stranca? Kako sistematizovati radno mjesto? Koju varijantu radnog angažmana koristiti? Kako mijenjati uslove rada? Ko ima pravo na otpremninu? Koliko otpremnina iznosi prema Zakonu o radu a koliko prema Pravilniku o radu poslodavca? Kako sačiniti aneks u skladu sa Zakonom o radu? Koja su prava zaposlenog a koja poslodavca? Odgovore nađite sa K-sistemima!
  • Pravilnici u poslovanju su neophodan uslov! Da li je vašoj firmi potreban pravilnik i u kojim sferama poslovanja? Da li je potrebna odluka direktora i kada? Ne dopustite da vaš posao guši papirologija! K-sistemi uređuju vaše poslovanje!
  • Stekli ste nekretninu ili je želite prodati u okviru vaše firme? Kakva je procedura i šta je potrebno? K-sistemi rješavaju sva vaša pitanja!
  • Službeno vozilo vaše firme je oštećeno u saobraćajnom udesu? Osigurana imovina vaše firme je uništena? Kako dalje? Kako naplatiti štetu? Procedura naknade štete u okviru K-sistema obuhvata pomoć i saradnju sa osiguravajućim kućama i vještacima.  
  • Naplata potraživanja je težak i zamoran posao! Kako vi naplaćujete svoja potraživanja? Šta ako dužnik nema imovinu? K-sistemi pružaju saradnju i podršku povjeriocu kod naplate svojih potraživanja!
  • Trebate stručnu pomoć oko pripreme tenderske dokumentacije? Nije Vam jasno šta se od Vas traži u tenderu, nemate vremena da pripremite sve dokumente ili jednostavno ne želite da se bavite tehničkim dijelom tendera, K-sistemi su vaša puna tehnička podrška.