Suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku RS iz 2020. godine daje mogućnost svakome ko smatra da o njegovim pravima nije odlučeno u razumnom roku da pokrene zahtjev za ubrzanje postupka ili da podigne tužbu za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku.