K-SISTEMI
Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu

Napominjemo sve poslodavce koji zapošljavaju 15 i više radnika da su dužni od aprila 2022.godine da donesu opšti akt kojim propisuju postupak zaštite od uznemiravanja na radu u skladu sa članom 15. stav 4. i 5. Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Predviđena novčana kazna za poslodavca, ukoliko ne postupi u skladu sa odredbom Zakona iznosi 3.000 KM do 12.000 KM a za odgovorno lice kod poslodavca 300 KM do 1.200 KM.

Agencija K-SISTEMI pružaju besplatne konsultacije za sve zainteresovane u vezi sa postupkom zaštite od uznemiravanja na radu.

info@ksistemi.com

viber 065 91 97 16